Pictures of Bulgaria - Bulgaria Tours and Hotels - Bulgaria Travel Guide

Bulgaria
Home   About Bulgaria   Regions   Settlements A-Z   Sightseeing A-Z   Useful Info   Travel Tips   Articles
Bulgaria Hotels   Bulgaria Tours   Bulgaria Car Rentals   Hot Offers   Maps of Towns   Free Wallpapers   Forum

Добавяне на хотел / Add Hotel

Click here for English version

Уважаеми собственици и мениджъри на хотели,
"Тевла" ООД Ви предлага възможност да рекламирате БЕЗПЛАТНО Вашият хотел в един или повече от посочените по-долу сайтове и да получавате резервации от нашите посетители.

Във връзка с установеното партньорство на Тевла ООД с "Александър Тур Къмпани" ООД, Ви уведомявамe, че считано от 15-ти Октомври 2005 г. "Александър Тур Къмпани" ООД представлява като ТУРОПЕРАТОР от българска страна сайтовете ни:
www.bulgariansearesorts.com - Пълен гайд за българското черноморие
www.picturesofbulgaria.com - Гайд за България
www.bulgarianmonastery.com - Гайд за българските манастири
www.zonebulgaria.com - Многоезичен Гайд за България
www.golden-sands-bulgaria.com - Портал за Златни Пясъци
www.varna-travel.com - Портал за Варна
www.sunny-beach-travel.com - Портал за Слънчев Бряг
www.burgas-bulgaria.com - Портал за Бургас
www.albena-bulgaria.com - Портал за Албена
www.nessebar-bulgaria.com - Портал за Несебър
www.buldir.com - Каталог на български туристически сайтове
www.bestsofiahotels.com - Хотели в София
www.bestvarnahotels.com - Хотели във Варна
www.bestplovdivhotels.com - Хотели в Пловдив
www.bestturnovohotels.com - Хотели във Велико Търново
www.bestseahotels.com - Хотели в морски курорти
www.bestmountainhotels.com - Хотели в планински и ски курорти
www.bestbulgariaspahotels.com - Хотели в спа курорти
(обща посещамост от 2000 то 5000 уникални посетители дневно в зависимост от сезона)

За добавяне на хотел моля следвайте следните стъпки:

1. Попълнете публикувания по-долу договор между "Александър Тур Къмпани" ООД - ТУРОПЕРАТОР и Вас като ХОТЕЛИЕР.
  PDF Договор - PDF формат
  MS Word Договор - MS Word формат

2. Изпратете по пощата:
  • 2 броя подписани договора и приложение с туроператорските Ви цени, като задължително посочите и цени на рецепция.
  • подробно описание на хотела, точна локация, подробен снимков материал и всичко необходимо за лесен достъп на клиентите до хотела Ви.
  • Вашата валидна категоризация.
  • Брошура на хотела, ако имате такава.

Адрес за изпращане на документите: гр. София 1202, ул. Поп Богомил № 44

За въпроси: info@tevla.com
Dear Hotel Owners and Managers,
"Tevla" Ltd. offers you an opportunity to advertise your hotel FOR FREE in one or more of the web sites listed below and receive bookings by our visitors.

In line with Tevla Ltd's newly established partnership with Alexander Tour Company, we would like to inform you that effective October 15, 2005 Alexander Tour Company, in its capacity of a tour operator, represents the following sites run by Tevla Ltd:
www.bulgariansearesorts.com - a complete guide to the Bulgarian Black Sea coast
www.picturesofbulgaria.com - an online guide to Bulgaria
www.bulgarianmonastery.com - an online guide to Bulgaria's monasteries
www.zonebulgaria.com - a multilingual online guide to Bulgaria
www.golden-sands-bulgaria.com - a web portal dedicated to the Golden Sands resort
www.varna-travel.com - a web portal dedicated to the city of Varna
www.sunny-beach-travel.com - a web portal dedicated to the resort of Sunny Beach
www.burgas-bulgaria.com - a web portal dedicated to the city of Bourgas
www.albena-bulgaria.com - a web portal dedicated to the resort of Albena
www.nessebar-bulgaria.com - a web portal dedicated to the holiday city of Nessebar
www.buldir.com - a web catalogue of Bulgarian tourist-related sites
www.bestsofiahotels.com - Hotels in Sofia
www.bestvarnahotels.com - Hotels in Varna
www.bestplovdivhotels.com - Hotels in Plovdiv
www.bestturnovohotels.com - Hotels in Veliko Turnovo
www.bestseahotels.com - Hotels in sea resorts
www.bestmountainhotels.com - Hotels in ski and mountain resorts
www.bestbulgariaspahotels.com - Hotels in spa resorts
(The total number of unique visitors to the above-listed sites is between 2,000 and 5,000 per day, depending on the time of the year.)

If you are interested in receiving accommodation bookings and attracting new clients via our sites, please follow the steps below:

1. Please fill in the template contract between Alexander Tour Company Ltd and Yourself as a Hotel Manager/Owner
  PDF Contract - PDF version
  MS Word Contract - MS Word version

2. Please send us via post:
  • two signed hard copies of the contract, accompanied by an attachment specifying your touroperator's prices as well as your reception prices.
  • a complete description of your hotel, its precise location, detailed photos as well as any other information you deem needed for facilitating the access of potential clients to your hotel.
  • your valid categorisation together with the contract and pricelist.
  • a hard-copy leaflet of your hotel, if you have such available.

The address for receipt of all documents is: Sofia 1202, 44 Pop Bogomil St., Alexander Tour Company

For questions: info@tevla.com